សភាពការណ៍​នយោបាយ​រវាង​កូរ៉េ​ខាងត្បូង និង​កូរ៉េ​ខាងជើង​មាន​ភាពល្អ​ប្រសើរ ធ្វើអោយ​​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ និង​កូរ៉េ​រស់នៅ​ដោយ​ភាពសុខសាន្ត​ – CEN