ជិះ​ម៉ូតូ​៤​នាក់ ដួល​ដោយ​ខ្លួនឯង ស្លាប់​ម្នាក់​ – CEN