ប្តី​ខំ​ដើរ​ខ្ចីលុយ​គេ​ម៉ឺន​ដុល្លារ​ឲ្យ​ប្រពន្ធ​បានធ្វើការ​នៅ​ជប៉ុន ចុងក្រោយ​ប្រពន្ធ​មាន​ប្រុស​ថ្មី​បង្ហោះ​បញ្ឈឺចិត្ត​យ៉ាង​ព្រងើយ​! – CEN