ឥទ្ធិពល​សម្ពាធ​ទាប​បង្ក​ឲ្យមាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់ ដួល​រលំ​ផ្ទះ នៅតាម​បណ្តា​ខេត្ត​មួយចំនួន​ – CEN