អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ​ក្រើនរំលឹក​ឲ្យ​មន្ត្រីរដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បង្កើន​ការផ្តល់សេវា​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ ដោយ​ទន់ភ្លន់ និង​ទាន់​ពេលវេលា​ – CEN