អ្នកដំណើរ​អាមេរិក “​ស្ទើរ​ឆ្កួត​” ខណៈពេល​ស្ត្រី​ម្នាក់ ត្រូវ​បាន​ស្រូប​ចេញពី​យន្តហោះ ក្រោយពេល​ម៉ាស៊ីន​យន្តហោះ​ផ្ទុះ​ (Video inside) – CEN