ម្តាយ​ឲ្យ​កូនស្រី​វ័យ​៦​ឆ្នាំ អង្គុយចាំ​ក្នុង​តាក់ស៊ី គ្រា​ដែល​ខ្លួនឯង​សំរុកចូល​ធនាគារ ដើម្បី​…​ប្លន់​! – CEN