កូរ៉េខាងជើង​ស្នើសុំ​ចិន​ធ្វើ​សហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ច​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ​ – CEN