ចាប់​ឃាតករ​រំលោភ​សម្លាប់​កុមារី​អាយុ​៥​ឆ្នាំ , ជនសង្ស័យ​សារភាព ឆ្នាំ​២០១៧​ធ្លាប់​ចាប់​រំលោភ​បងស្រី​ម្តង​ហើយ​ – CEN