ភ្លើង​ឆេះ​កុដិ​១​ខ្នង​ នៅ​វត្ត​អន្លង់​រុន​ ឃុំ​បន្ទាយ​នាង​ ស្រុក​មង្គល​បូរី​ – CEN