ខំ​តែ​អរ!​ ស្មានថាបាន​ត្រី​ធំ​ មាន​អី​ប៉ះ​ចំ​កាំភ្លើង​AK 47 ​ស្វាយ​បត់​មួ​យ​ដើម ​គេ​យក​បោះចោល​នៅ​ក្នុង​ទន្លេ​វ៉ៃ​គោ ​ក្រុង​ស្វាយរៀង​ – CEN