ត្រាំ​ថា នឹង​ដើរ​ចេញ​តែម្តង បើ​កិច្ចប្រជុំ​ជាមួយ​កូរ៉េ​ខាងជើង​មិន​មាន​ផ្លែផ្កា​ – CEN