ជីវិត​ថ្លៃ​មែន ! ដែល​មិន​ស្លាប់ ក្រោយពេល​ត្រូវ​ឆក់​ចរន្ត​អគ្គិ​នី​ក្លាយជា​ដុំ​ភ្លើង​ (Video inside) – CEN