មើល​បុរស​ដើមទ្រូង ៥​ហត្ថ ធ្វើ​ម្ហូប​ម្តង​មើល ! (Video inside) – CEN