បាត់​កញ្ឆា ដែល​ជា​វត្ថុតាង​បទល្មើស​ជាង​កន្លះ​តោន ប៉ូលិស​បែរ​ជា​ទម្លាក់​កំហុស​ឲ្យ​…​កណ្តុរ​ញៀន​កញ្ឆា​! – CEN