សម្បត្តិ​ទ្រព្យ​រត់​រក​មនុស្ស​ពុំ​នឹកស្មាន​ដល់​ – CEN