ហើយ​នឹកឃើញ​យ៉ាង​ម៉េច​បាន​ជា​លេប​ដប​ទៅ​ទាំងមូល​?! (Video inside) – CEN