រោងការ​បិទ​ផ្លូវ​ទៅ​មុខ​មិន​រួច​បើក​ថយ​ក្រោយ​មិន​ប្រយ័ត្ន កិន​ក្មេង​ស្រី​អាយុ​១​ខូប​កន្លះ​ធ្លាយ​ខួរ​ស្លាប់​ – CEN