​ជនជាតិ​វៀតណាម​មក​ទិញ​ក្របី​២​ក្បាល ​និង​គោ​១​ក្បាល ​ពី​ខ្មែរ​អោយ​សុទ្ធតែ​ដុល្លារ​ក្លែងក្លាយ ​ត្រូវ​សមត្ថកិច្ច​ឃាត់ខ្លួន​ – CEN