ស្ត្រី​ឥស្សរៈជន​នយោបាយ​ប្រឹង​កែ​រូបភាព​ឲ្យមាន​រាង​ស្វែល រង​ការរិះគន់​យ៉ាងដំណំ​ពី​សាធារណជន​ទៅវិញ – CEN