ក្រសួង​ទេសចរណ៍​កម្ពុជា និង​តួ​ក​គី នឹង​ជំរុញ​ឲ្យមាន​ជើងហោះហើ​រ​ត្រង់​ពី​តួ​ក​គី​មក​កម្ពុជា​ – CEN