​រុស្ស៊ី និង NATO ព្រមព្រៀង​បន្ត​ការសន្ទនា​សំដៅ​រារាំង​ការប៉ះទង្គិច​ – CEN