អតីត​ប្តី​កាប់​សម្លាប់​ប្រពន្ធ ប្តី​បាន​បន្សល់​សារ​នៅក្នុង​ហ្វេ​សបុ​កថា «​ទោះ​មិន​បាន​កើត​ក្នុង​ថ្ងៃ​តែ​មួយ​ក៏​ស្លាប់​ក្នុង​ថ្ងៃ​តែ​មួយ​ដែរ បង​ស្រឡាញ់​អូន​អាណ​យ​» – CEN