កាណូត​ដឹកជញ្ជូន​អ្នកដំណើរ​មិន​យក​ប្រាក់​ពី​ឫស្សីកែវ​ទៅ​តាខ្មៅ​មាន​ចំនួន​អ្នក​ជិះ​ជិត​៦០០០​នាក់ ក្នុង​រយៈពេល​ជាង​១០​ថ្ងៃ​ – CEN