អ្នក​ធ្វើ​ដំណើរ​​ទៅ​​កម្សាន្ត​​ខេត្ត​​ព្រះសីហនុ​ ត្រូវ​​ប្រុង​​ប្រយ័ត្ន​ ​ពី​​គ្រោះ​ថ្នាក់​​ចរាចរណ៍​ ​ព្រោះ​កើត​មានស្ទើរ​​រាល់​ថ្ងៃ – CEN