សេដ្ឋី​អាមេរិក កប់​កំណប់​នៅលើ​ភ្នំ ជាហេតុ​នាំ​ឲ្យ​មនុស្ស​រាប់​ម៉ឺន​នាក់ តាម​ប្រមាញ់​រក​ – CEN