ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ​រោងចក្រ​ផលិត​ភេសជ្ជៈ​ប៉ូវ​កម្លាំង B-Smart សង្ស័យ​ផលិត​ពុំ​មាន​ស្តង់ដារ​និង​អនាម័យ​ត្រឹមត្រូវ​ – CEN