ចាប់​ជនសង្ស័យ​ម្នាក់ ធ្វើ​សកម្មភាព​ប្លន់ ទ្រព្យ​ស​ម្ប​តិ្ដ​ប្រជាពលរដ្ឋ កាលពី​១៥​ឆ្នាំមុន​ – CEN