ណែនាំ​ដល់​កងកម្លាំង ក្តាប់​សភាពការណ៍ ករណី​មានការ​តវ៉ា​ឲ្យ​មានការ​ដោះលែង​កឹម សុខា – CEN