ម៉ែ​…! ស្ត្រី​ម្នាក់ហៅ​ម៉ែ​ប្តី​មកជួយ​យូរ​ឥ​វ៉ាន់​ឡើង​ជ្រែ​កដៃ ខណៈ​បាន​ឱកាស​ប្រើ​គណនី Alipay ពី​ទូរស័ព្ទ​មិន​ចាក់សោរ​រើស​បាន​តាមផ្លូវ​ – CEN