ឃាត់ខ្លួន​ជន​លើ្មស​ម្នាក់​ពី​បទ​រំលោភ​ក្មេងស្រី​អាយុ​១៦​ឆ្នាំ​ – CEN