​ស្រី​ស្អាត​ម្នាក់​កំពុង​ល្បី​ខ្លាំង បន្ទាប់​លួច​ទូរស័ព្ទ iPhone 6 Plus ពី​កាបូប​មិត្តភក្តិ​ខ្លួន​ដែល​ចូល​បន្ទប់ទឹក (​មាន​វីដេអូ​) – CEN