រថយន្ត​ដឹកទំនិញ​ធុន​ធ្ងន់​ក្រុមហ៊ុន H.C ធ្វើឲ្យ​ស្រុត​ប៉ោង​កៅស៊ូ​ស្ពាន​អ្នក​លឿង ហើយ​ស្ថានីយ៍​ថ្លឹង​ទម្ងន់​នៅ​អ្នក​លឿង សង្ស័យ​ខូច​ភ្នែក​ – CEN