ពេលខ្លះ .. . វា​ជា​ចំណេះ​ពិសេស​ដែល​ព្រះ​ប្រទាន​! (រូប ៧សន្លឹក Video inside) – CEN