បង្ក្រាប​ល្បែង​កន្ទុយលេខ​ដុះ​ស្លែ​នៅ​ផ្សា​ត្រែងត្រយឹង ឃាត់​មេ​ឆ្នោត​ម្នាក់ និង​ដកហូត​សម្ភារៈ​មួយចំនួន​ – CEN