លោកជំទាវ​កិត្តិ​សង្គហ​បណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ៖ ព្រះពុទ្ធ​សាសនា​បាន​ចូលរួមចំណែក​យ៉ាង​សំខាន់ ក្នុង​ការអភិវឌ្ឍ​ប្រទេស​មិន​អាច​ខ្វះ​បាន​ – CEN