បាត់​រថយន្ត​ទើប​ទិញ បុរស​ចិន​ម្នាក់​ភ័យ​ស្លន់ស្លោរ ប្រញាប់រ​ត់​ទៅ​ប្តឹង​ប៉ូលិស ពេល​រក​ឃើញ “​ចោរ​” ពិតជា​… ហួសចិត្ត​ (Video inside) – CEN