ទើបបាន​ងារ​ជា​ឧកញ៉ា​ថ្មីៗ ឧកញ៉ា ហួរ ចំរើន ផ្ទុះអាវុធ​កក្រើក​ក្នុង​បរិវេណ​ផ្ទះ សង្ស័យ​បាញ់​គំរាម​ប្រពន្ធ​ – CEN