​ដំរី​​​​​ឈ្មោល​​​​១ក្បាល​ ​នៅ​ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី​ ​អាច​​ស្លាប់​​ដោយ​​សារ​​ម្ចាស់​​បង្អត់​​អាហារ​​ពេល​ចុះ​ប្រេងយូរ​ថ្ងៃ​​ពេក​ – CEN