នគរបាល​រាជធានី ការពារ​រក្សា​សន្តិសុខ សុវត្ថិភាព​សាធារណៈ ក្នុង​ព្រះរាជ​ពិធីបុណ្យ​អុំទូក​ – CEN