ជម្លោះ​ស្នេហា​ត្រីកោណ ឈ្លោះប្រកែក​គ្នា​ពី​ប្រ​លប់ ដល់​យប់​ជ្រៅ តាម​មក​បាញ់​របួស​ស្រី​ម្នាក់ , ជនបង្ក​ត្រូវគេ​ព្រួត​វាយ ស្ទើរ​ស្លាប់​ – CEN