កម្លាំង​សមត្ថកិច្ច​ថៃ​ព័ទ្ធ​ស្ទាក់ចាប់​ពលករ​ខ្មែរ ចំនួន​៣២​នាក់ ក្នុងព្រៃ​ព្រំដែន នៅ​តា​ប្រា​យ៉ា​ – CEN