អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ ចេញ​លិខិត​ចំហ​ថា អ្នកសារព័ត៌មាន​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី​មាន​ចរិត​ល្ងង់ខ្លៅ​ – CEN