តម្រុយ​ឧក្រិដ្ឋជន​បំពុល​អតីត​ចារបុរស​រុស្ស៊ី​និង​កូនស្រី​ត្រូវ​ទម្លាយ​ចេញ​ – CEN