ត្រី​អី​ចម្លែក​ម្លេះ? បបូរមាត់​ដូច​មនុស្ស​បេះ​ដាក់​តែម្តង​! (Video inside) – CEN