អភិបាលរង​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង អំពាវនាវ​អោយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​អ្នកប្រើប្រាស់​ផ្លូវ និង​ម្ចាស់​យាន្ត​ទាំងអស់​ចូលរួម​គោរព​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​រាល់ពេល​ធ្វើដំណើរ – CEN