ក្មេងស្រី​អាយុ​១៨​ឆ្នាំ កំពុង​ងូតទឹក​ពាង ត្រូវ​បុរស​ល្មោភកាម ចាប់បី​យកទៅ​រំលោភ តែ​ជីដូន​មក​ទាន់​ – CEN