ករណី​បោក​រថយន្ដ​៤២​គ្រឿង តុលាការក្រុង​ភ្នំពេញ ចេញ​ដីកា​ឃុំខ្លួន​អគ្គនាយក​ក្រុមហ៊ុន យិន ត្រា​ង​ – CEN