អាល្លឺម៉ង់ ៖ ប៉ូលិស​កែន​ប្រមូល​កងកម្លាំង​សន្ធឹកសន្ធាប់​ព្រោះ​តែ​ព័ត៌មាន “​សាកសព​គ្មាន​ក្បាល​” – CEN