គ្រោងបង្អួច​យន្តហោះ​ឥណ្ឌា​មួយ​បាន​ធ្លាក់​ខណៈពេល​យន្តហោះ​ឆ្លងកាត់​តំបន់​ដែល​កើតមាន​អាកាសធាតុ​អាក្រក់ (មានវីដេអូ) – CEN